A Magyar Nagylexikon (1–19. kötet) lektorai

A

Abonyi Iván · Ács István · Ádám György · Ádám László · A. Gergely András · Agyagási Klára · Anderle Ádám · Andrásfalvy András · Arató Gabriella · Árkai Péter

B

Bába Ágoston · Babos Károly · Bábosik István · Bács Tamás · Bajnai Zsolt · Bakcsi György · Balázs Dénes · Balla Tibor · Ballásch Alajos · Baló-Banga Mátyás · Bán András · Bánffy Eszter · Bánhegyi Miksa · Bánhidi László · Bányai Viktória · Barabás Jenő · Barcza Lajos · Bárdi Nándor · Bárdos László · Barkóczi Ilona · Bársony Csabáné · Bécsy Tamás · Beke László · Békés Ferenc · Benedeczky István · Benedek András · Benke László · Berecz Ágnes · Beregi Edit · Berényi Zsuzsanna Ágnes · Bernáth István · Bilek István · Birtalan Ágnes · Bíró Nurilla · Blahó György · Bodó Imre · Boglár Lajos · Bognár Mátyás · Boldizsár Harrison · Bolla Kálmán · Bondor Antal · Bora Gyula · Borsányi László · Bozóki András · Búr Gábor

C, CS

Csala Károly · Csányi Vilmos · Csapody István · Császár Ákos · Császár János · Csiszár Imre · Csontos László · Csontos Péter · Csornay Boldizsár · Czigler István

D

Dalányi László · Dános Béla · Dávid Géza · Deák Péter · Demetrovics János · Dezső Csaba · Dohy János · Domokos Péter · Donáth László · Donáth Tibor · Dorogman György · Draskovits Rózsa

E

Ecsedi István · Eiben Ottó · †Engel Pál · Enyedi György · Erdélyi István · Erdélyi László Attila · Erdősi Pál

F

Fábián Pál · †Faller Gusztáv · Faluba Kálmán · Falus Iván · Falvy Zoltán · Fánchi Tibor · Farkas Edit · Farsang Csaba · Fehér Tamás · Fehérváry Győző · Fekete Gábor · Ferenczi Ilona · Ferenczy László · Ferenczy Pál · Ferge Zsuzsa · Fock Károly · Fodor András · Frenkel Andor · Fridvalszky Loránd · Füssi-Nagy Géza

G, Gy

Gaál Ernő · Gábler Dénes · Gábor György · Gábris Gyula · Gács Gábor · Gallbrunner Vilma · Gallé László · Gedai István · Gergely András · Gergely Jenő · Glatz Ferenc · Gombár Csaba · Gombás Csaba · Gordosné Szabó Anna · Gönczöl János · Grynaeus Tamás · Gyarmati György · Győri Judit · Győry Kálmán · Gyürey Vera · Gyűrű Ferenc

H

Hajdu Tibor · Hajnal András · Halász Előd · Halmos Károly · Hamar Imre · Harmathy Attila · Haszpra Ottó · Hatvani László · Havas Ivánné · Heckenast Gusztáv · Hegedűs Ernő · Hegedűs B. András · Heller Ágnes · Herman József · Hollán Zsuzsa · Horányi György · Horn Artúr · Horváth Gábor · Horváth Gergely · Horváth István · Horváth József · Horváth Tibor · Horváth Zalán · Huszár György · Huszár Tibor

I

Ihász Mihály · Istvánovits Márton · Iványi Tamás

J

Jancsó Gábor · Jany János · Jávorka Levente · †Jederán Miklós · Jéki László · Jelen János · Jemnitz János · Jolánkai Márton · Juhász István

K

Kádár Aba · Kalavszky Zsófia · Káldor Mihály · Kalla Gábor · Kalmár Éva · Kalniņa Ieva · Kántor Sándorné · Kapocsi Judit · Karai János · Kardeván Andor · Kardos Tatjána · Karsai László · Kázmér Miklós · Kecskés Ferenc · Kecskés Sándor · Kedvessy György · Kékedy Pál · Kelemen Endre · Kelemen László · Keresztes Áron · Kerényi Ferenc · Kéri András · Kerkápoly Endre · Keszler Borbála · Kiefer Ferenc · †Kis Aladár · Kisbán Eszter · Kiss Aladár · Kiss Anna · Kiss Endre · Kiss István · Kiss János · Kiss László · Kiss Tibor · Knebel Jenő · Kocsy Anikó · Kocsis Károly · Kocztur Gizella · Koltay Edéné · Komoróczy Géza · Kondorosi Károly · Kónya Anikó · Koós István · Kopócsy Anna · Kósa László · Kosáry Domokos · Kovács György · Kovács István · Kovács János · Kovács Zsuzsanna · Kovácsné Gyetvai Mária · Kozma Pál · †Kőrös Endre · Kőszeghy Péter · Kratochwill Ferenc · Kránitz Mihály · Krausz Tamás · Kremmer Tibor · Kubinyi András · Kucsman Árpád · Kukovics Sándor · Kun Mária · Kunszt György

L

Laczkó Mihály · Laczkovich Miklós · Ladányi Sándor · Lakos András · Lambrecht Miklós · Lami Gyula · Láng Ferenc · László Emőke · László János · Lazányi István · Lendvai Endre · Levendel Ádám · Litván György · Lóczy Dénes · Locsmándi Csaba · Loksa Imre · Lovas István

M

†Maácz László · Magdus Melinda · Magyari Gábor · Major Kornélia · Major Rita · Majsai Tamás · Marczal László · Margócsy István · Mari László · Marosi Sándor · Márton Mátyás · Máthé Árpád · Máthé Gábor · Menyhért Zoltán · Mészáros István · Mészáros Zoltán · Mezei Balázs · Mike Károly · M. Kiss Sándor · Móczár László · Mohay Jolán · Mojzes Imre · Molnár Kálmán

N, Ny

Nagy Anikó · Nagy Balázs · Nagy Barnabás · Nagy Béla · Nagy Emil · Nagy Géza · Nagy Ilona · Nagy László · Nagy Péter · Némedi Dénes · Nemerkényi Antal · Németh Csaba · Németh G. Béla · Németh György · Németh József · Nikolics Károly · Nyitrai Péter

O, Ö

Ócsag Imre · Olsvai Imre · Ormos Mária · Orosz István · Öllős Géza

P

Pagony Hubert · Pais István · Paizs Jenő · Pajkossy Gábor · Pál Ferenc · Pálfalvi Lajos · Pálos István · Palotai János · Pantó György · Papp János · Papp László · Papp-Váry Árpád · Parádi Elemér · Pataki Ferenc · Pataki Gábor · Patvaros József · Pénzes Béla · Perczel György · Péri Benedek · Péter Katalin · Péteri Zoltán · Petrányi István · Pléh Csaba · Pócs Éva · Póka Teréz · Pomogáts Béla · Poór János · Poszler György · Práger Tamás · Priszter Szaniszló · Probáld Ferenc · Pünkösti Árpád

R

Rácz András · Rácz István · Rácz László · Rádóczy Gyula · Rainer M. János · Rátóti Benő · Raj Tamás · Reiman István · Reményi Károly · Rétháti László · Révész László · Ribári Ottó · Ritoók Zsigmond · Rohács József · Romsics Ignác · Ronkay László · Rózsa Mária · Rózsahegyi Tibor · Rugási Gyula · Rusvai Miklós · Rusznák István · Ruttkay Kálmán

S, Sz

Sailer Kornél · Sárfalvi Béla · Sárkány Mihály · Sárközy Péter · Sasvári László · †Scharnitzky Viktor · Schmidt Gábor · Schütz Ödön · Schwanner Endre · Schweitzer Gábor · Sebestyén György · Simon Dénes · Simon V. Péter · Simonyi Ágnes · Sipos Levente · Sipos Péter · Sivák József · Smidt János · Somlai Péter · Somogyi Sándor · Soós István · Soós Károly · Soproni Sándor · Spät András · Spira György · Starosolszky Ödön · Steiger Kornél · Subačius Paulius · Sükösd Csaba · Szabados László · Szabadváry Ferenc · Szabó G. Zoltán · †Szabó Imre · Szabó József · Szabó Miklós · Szabó T. Attila · Szádeczky-Kardoss Gyula · Szakolczai József · Szalay Mihály · Szalmási Pál · Szaniszló Ferenc · Szántó Dianna · Szarka József · Szász Zoltán · Sz. Bíró Zoltán · Szebényi Imre · Szegedi Nándor · Székely György · Szekeresné Farkas Márta · Széles Gyula · Szelle Béla · †Szénássy Barna · Szenthe János · Szentgyörgyi Zsuzsa · Széphelyi F. György · Szerdahelyi István · Szikszai Márta · Szilágyi András · Szilágyi Imre · Sziráki György · Szlafkay Attila · Szögi László · Szűcs Endre · Szücs Ervin

T

Tajthy Tihamér · Takács Ferenc · Takács Ferenc · Tamás László · Tamosi József · †Tarnay Kálmán · Tarnóczy Tamás · Tarsoly Antal · Tátrai Vilmos · †Terplán Zénó · Tichy Géza · Tímár Lajos · Tímár Peregrin László · Tóth Elek · Tóth Endre · Tóth István György · Tóth József · Török János · Török József · Trócsányi László · T. Sós Vera · Turboly Sándor

U

Ungváry Krisztián

V, W

Vadas József · Vajda Mihály · Vámosi Sándor · Vámossy Ferenc · Varga István · Varga János · Varga Lajos · Vargyas Gábor · Várkonyi György · Várszegi Asztrik · Vásárhelyi Tamás · Vass László · Vekerdi László · Venetianer Pál · Veress József · Verő József · Vértes Attila · Vértes László · Vetési Ferenc · Vida Gábor · Vida István · Vidéki Imre · Vincze Tiborné · Virágos Zsolt · Visnyei László · Vizi E. Szilveszter · Voigt Vilmos · Voit Krisztina · Vörös Attila · Wiegandt Richárd · Wix Klára · Wohlné Nagy Ágota

Z, Zs

Z. Kiss László · Zádor András · Zalai Ernő · Zboray Géza · Zibolen Endre · Zilahy-Sebess László, ifj. · Zoltai Márta · Zólyomi Gábor · Zöldág László