Nagylexikon.hu – Súgó

Tartalomjegyzék

 

Általános tudnivalók

Szolgáltatásunkat az Internet Explorer 6+, az ingyenesen letölthető Mozilla Firefox 1.5+ verzióira optimalizáltuk. Amennyiben Internet Explorert használ, érdemes azt az aktuális verzióra felfrissíteni, a Nagylexikon.hu ugyanis számos speciális karaktert (pl. mellékjeles betűket, fonetikai és verstani jeleket) tartalmaz, amelyek helyes megjelenítése a böngészőtől is függ.

 

Bejelentkezés

A Nagylexikon.hu használatba vétele a főoldalon a bejelentkezéssel kezdődik, amelyhez meg kell adnia a regisztráció során Ön által megadott e-mail címet és jelszót. A két mező helyes kitöltése, majd a Belépés gombra kattintás után elérhetővé válik a keresési felület. Kérjük, a böngészés befejeztével kattintson a Kilépés gombra.

 

 

Ha a keresési felületet bizonyos ideig nem használjuk, a program automatikusan kilépteti a felhasználót. Ebben az esetben a munka folytatásához a bejelentkezést meg kel ismételni.

 

Amennyiben a bejelentkezés két próbálkozás után sem sikerülne, kérjük, hogy a (06-1) 269-0146-os telefonszámon munkaidőben keresse munkatársainkat, akik készséggel állnak rendelkezésére.

 

Bejelentkezés után megkezdődhet a Nagylexikon.hu tartalmának tallózása.

 

 

Írja be a keresett kifejezést, szó(rész)t vagy betű(ke)t a keresőrovatba. A kifejezés a kibomló menü beállításának megfelelően kereshető csak a címszavak között vagy mindenütt, azaz egyidejűleg a címszavak között és a szócikkek teljes tartalmában is.

 

A keresendő kifejezésben egyetlen karakter helyettesítésére – úgynevezett jolly jokerként – az _ (aláhúzásjel), míg tetszőleges számú, bámilyen karakter helyettesítésére a % (százalékjel) használható. Pl. a ma% a „ma”-val kezdődő kifejezések keresésekor alkalmazható; a %fenyő% beírásával mnden olyan kifejezést eredményül kapunk a találati listában, amelyben a „fenyő” tetszőleges helyen szerepel; a ma%ka beírásával a „ma”-val kezdődő és „ka”-ra végződő kifejezések jelennek meg a találatok között. A rovatban több _ és % is szerepelhet. Ha éppen ezeket a különleges karaktereket kívánja beilleszteni a keresőkifejezésbe, gépeljen eléjük \ (backslash) karaktert (pl. 100\%).

 

Ha a címszavak között személyt keresünk, a kereső mezőbe csak a vezetéknevét szabad beírni, pl. Arany János esetében a keresendő szó az Arany legyen.

 

A „Tekintettel az ékezetekre, valamint a kis- és nagybetűkre” opció segítségével választhat, hogy a kereső megkülönböztesse-e a kis- és nagybetűket, valamint az ékezetes és mellékjeles karaktereket vagy ne (utóbbi esetben pl. e = é, è, ê stb.; a = á, à, ã stb.; c = ç, ć, č stb.). Ez a funkció különösen akkor hasznos, ha a keresett szó mellékjeles betű(ke)t tartalmaz, és ezek beírása az ablakba körülményesnek tűnik.

Különleges karakterek című oldalunk segítségével a számítógépen megszokott módon lemásolhatja és beillesztheti a kereső ablakba a kívánt karaktert. Jelölje ki a kiválasztott betűt, jelet, és másolja le a Ctrl + C gombok segítségével, majd a kereső ablakban állva nyomja meg a Ctrl + V billentyűket. A karakterek másolását és beillesztését kijelölés után az egér jobb gombjára kattintva is elvégezheti a Másolás, illetve a Beillesztés menüpontok segítségével. (A mellékjeles betűk a Microsoft Windows operációs rendszer használata esetén a Start/Programok/Kellékek/Rendszereszközök között található Karaktertábla segédprogrammal is beírhatók.) Ha a keresőkifejezés része különleges karakter, célszerű bekapcsolni a „Tekintettel az ékezetekre, valamint a kis- és nagybetűkre” opciót, hogy a keresőmotor ne helyettesítse a latin megfelelőjével.

 

Keresd gombra kattintva elindul a keresés. A bejelentkezést követő első alkalommal előfordulhat, hogy a találati lista csak kb. 20-30 másodperc várakozás után jelenik meg, a további keresésekkor viszont a várakozási idő átlagosan max. 3-5 másodperc.

 

Keresési tippek

Előfordulhat, hogy a várt eredmény nem jelenik meg a találati listában:

  • Ha személynevet keres címszóként, csak a vezetéknevet kell beírni a keresőbe.
  • Ellenőrizze, hogy helyesen írta-e be a keresett szót (vagy szavakat). Amennyiben bizonytalan a helyesírásban, használja a jolly joker karaktereket.
  • Terjessze ki a keresést a teljes szövegre: a „Keresés helye” menüben válassza a „szócikkben” opciót.
  • Ha a keresett szöveg elejében nem biztos, könnyebben megtalálja, ha „A talált szöveg… egyezzen a kifejezéssel” menüben a „tetszőleges része” opciót választja.
  • Ha a keresett kifejezés olyan karaktert tartalmaz, amely a billentyűzetről közvetlenül nem írható be, használja a Segédletek között található Különleges karakterek című menüpontot.
  • Győződjön meg arról, hogy a kis- és nagybetűk, illetve az ékezetek megkülönböztetése be van-e kapcsolva.

Ha ezek után sem sikerült hozzájutnia a keresett információhoz, kérjük, küldjön e-mailt.

 

A találati lista

A keresés eredményeként megjelenik a találati lista, amely azokat a szócikkeket tartalmazza, amelyekben a keresett kifejezés szerepel. A találat (amennyiben a szócikk definíciójának részét képezi vagy utaló típusú szócikk címszava, és a kifejezést nem egészítettük ki jolly jokerrel) sárga háttérszínnel kiemelve jelenik meg.

 

 

A találatok sárga kiemelése az oldal tetején jobbra látható gombok segítségével ki-, illetve bekapcsolható.

 

Ha ékezetre tekintet nélkül keresünk, az eltérő ékezetes betűt tartalmazó szavak háttérszíne fehér marad. Pl., ha a keresett kifejezés: „félét”, a talált címszóban vagy szócikkben szereplő „felét” vagy „felet” szó(részlet) háttérszíne fehér marad.

 

A címszó mellett a tájékozódás megkönnyítése érdekében a szócikk definíció része (a címszó rövid, tömör meghatározása, általában a szócikk első mondata) látható. Utaló szócikkek esetében (pl. arany gerebcsin:aranyfürt) a címszó nem, csak a hivatkozott kifejezés link. Az álkomplex szócikkeknél a találati listán nem jelenítettük meg a definíciót, csak abban az esetben, ha valamennyi cikkelemre érvényes meghatározása van (pl. Ferenc: európai uralkodóházak tagjai.).

 

A legördülő menü segítségével beállítható, hogy a találati lista egy oldalán legfeljebb hány (10, 25, 50 vagy 100) találat szerepeljen. Az oldal tetején látható oldalszámok, illetve Előző és Következő linkek segítségével a találati lista egy meghatározott oldalára ugorhatunk. Az Előző és Következő linkek mögött, illetve előtt álló három pontra kattintva 15 oldalt lapozhatunk a találati listában, továbbá megtekinthetjük, hogy hányadik lapon tartunk, valamint leolvasható a találatok száma is.

 

A találati listán a címszóra vagy a tovább » linkre kattintva megjeleníthetjük a hozzá tartozó teljes szócikket.

 

A szócikkek felépítése

 

A szócikkeket felül és alul lénia határolja. A cikket fölülről határoló lénia fölött a következő nyomógombok láthatók:

 

Nyomógomb  Funkció
 Visszatérés a találati listához
 A találat kijelölésének ki- és bekapcsolása
 Nyomtatható változat előállítása
 A szócikk szövegméretének növelése, illetve csökkentése

 

A cikket alulról határoló vonal alatt – a könnyebb kezelhetőség érdekében – a táblázat első két gombja megismétlődik.

 

A szócikk élén a vastagabb betűkkel megjelenített címszó áll, amely a szócikk címe, s egyben a definíció grammatikai alanya is. Személyeknél csak a családnév címszó értékű – pl. Arany (János).

 

A címszó után – ha írásképe és kiejtése között eltérés van – szögletes zárójelben […] nemzetközi fonetikai jelekkel (IPA) a kiejtés található, továbbá hegyes zárójelben <> a címszó nyelvi származtatása (etimológiája), esetleg eredeti jelentése (jelentésjelek: ‘…’ között) az átadó nyelvek rövidítésével.

 

A címszó alaki, helyesírási, fogalmi, nyelvi stb. variánsa a címszótól vesszővel vagy személyi címszavak esetében pontosvesszővel elválasztva, dőlt betűvel következik.

 

Életrajzi (személyi) szócikkekben kerek zárójelben adjuk meg a születési (az évszám előtt * jellel) és a halálozási (az évszám előtt † jellel) adatokat.

 

Ezek mögött áll a definíció, a címszó tömör meghatározása.

 

A többjelentésű fogalmakat, továbbá az azonos uralkodókat stb. egy címszó alá besoroló ún. álkomplex szócikkek egyes részeit vastag arab számok és indokolt esetben szakjelzetek választják el egymástól. Előfordulhat bennük olyan hivatkozás, amikor az utaló ugyanazon szócikk egy másik elemére utal. Ekkor az utalt címszó (a szokásos kéktől eltérően) zöld színnel jelenik meg, és nem linkként működik, a mögötte zárójelben álló szám pedig azt jelöli, hogy az utalt címszóhoz tartozó szöveg a szócikk hányadik eleménél található meg:

 

 

A címszót a szócikk szövegében nem ismételjük meg, helyébe minden előfordulásakor hullámjelet, ún. tildét (~) teszünk. Az egérmutatót (kurzort) a tildére helyezve megjelenik a címszó.

 

Az adott szócikk megértése, kiegészítése stb. szempontjából fontos fogalmakat utalójellel (nyíl, →) látjuk el. Az utalók dőlt betűvel, kék színnel jelennek meg, és linkekként működnek.

 

Az írott munkák esetében (pl. irodalmi, tudományos művek) – ha az illető mű megjelent magyar nyelven – a megjelent magyar fordítás címét adjuk meg, s zárójelben közöljük a mű eredeti megjelenésének/megalkotásának évét, valamint pontosvesszővel és m. jelöléssel elválasztva a magyar kiadás/bemutató stb. dátumát. Ha a mű nem jelent meg magyar nyelven, az eredeti címet, s – a nagy világnyelvek és tudományos művek kivételével – jelentésjelek között a cím tükörfordítását adjuk meg.

 

Irod. jelöléssel a szócikkre vonatkozó átfogó jellegű, elsősorban magyarul megjelent vagy Magyarországon hozzáférhető legfontosabb szakirodalom található.

 

A Nagylexikon.hu-ban használt jelek, kémiai vegyjelek és térképjelek önálló oldalakon találhatók meg.

 

Az ábécébe sorolás rendje

 

A találati lista sorrendje az ún. latin betűs ábécének a magyar ö és ü betűkkel kiegészített sorrendje alapján áll össze:

 

a / b / c / d / e / f / g / h / i / j / k / l / m / n / o / ö / p / q / r / s / t / u / ü / v / w / x / y / z

 

A két- vagy többjegyű magyar mássalhangzókat ábécézéskor nem tekintjük önálló betűnek (cs = c + s, dz = d + z stb.). A mellékjellel megkülönböztetett betűk és a mellékjel nélküli alapbetűk besorolási értéke azonos (ç = c).

 

A két vagy több tagból álló címszavak az ábécérendű listában úgy sorolódnak be, mintha egybe lennének írva. A szóközöket, kötőjelet, központozási jeleket (-, –, ’, / stb.) az ábécézés nem veszi figyelembe.

 

Segédletek a Nagylexikon.hu használatához