Nagylexikon.hu – A használt jelek

 

* születési időpont jelölése (évszám előtt)
halálozási időpont jelölése (évszám előtt)
utalónyíl, jelentése: lásd (még)
~ tilde, a szócikk szövegében a címszót helyettesíti
[…] kiejtés (címszó után)
' kiejtésben a hangsúly jele
<> a címszó nyelvi származtatása
§ paragrafus
$ dollár
gyökvonás jele
integráljel
a parciális differenciálás jele
a végtelen jele (matematikában)
° fok
ívperc
ívmásodperc
% százalék
ezrelék
μ mikro- (milliomod, ·10–6)
π pi (3,141 59…)
Ω ohm
a atto- (trilliomod, ·10–18)
a ár (terület-mértékegység)
A amper
Å angström
Ah amperóra
As amperszekundum
at (technikai) atmoszféra
atm (fizikai) atmoszféra
B bájt
B bel
Bq becquerel
BRT bruttó regisztertonna
c centi- (század, ·10–2)
C coulomb
°C Celsius-fok
cal kalória
cd kandela
cm centiméter
CsE csillagászati egység
d deci- (tized, ·0,1)
d differenciálás jele
d nap (időegység)
da deka- (tíz, ·10)
db darab
dB decibel
e a természetes logaritmus alapszáma (2,718…)
e az elemi elektromos töltés jele (1,6·10–19 C)
e, e az elektron jele
e+ a pozitron jele
E exa- (trillió, ·1018)
eV elektronvolt
f femto- (ezerbilliomod, ·10–15)
F farad
g gramm
G giga- (milliárd, ·109)
Gy gray
h hekto- (száz, ·102)
h óra
H henry
ha hektár
hl hektoliter
hPa hektopascal
Hz hertz
J joule
k kilo- (ezer, ·103)
K kelvin
keV kiloelektronvolt
kg kilogramm
kHz kilohertz
kJ kilojoule
km kilométer
kpc kiloparszek
kt kilotonna
kW kilowatt
kWh kilowattóra
l liter
lm lumen
lx lux
m milli- (ezred, ·10–3)
m méter
M mega- (millió, ·106)
m2 négyzetméter
m3 köbméter
MeV megaelektronvolt
mg milligramm
MHz megahertz
min perc
MJ megajoule
ml milliliter
mm milliméter
Mpc megaparszek
Mt megatonna
MW megawatt
n nano- (milliárdod, ·10–9)
N newton
NRT nettó regisztertonna
p piko- (billiomod, ·10–12)
P peta- (ezerbillió, ·1015)
Pa pascal
pc parszek
pH hidrogénexponens
ppb milliárdodrész (·10–9)
ppm milliomodrész (·10–6)
rad radián
rd rad (dózisegység)
s másodperc (szekundum)
S siemens
SI a nemzetközi mértékegységrendszer jele
sr szteradián
Sv sievert
t tonna
T tera- (billió, ·1012)
T tesla
u atomi tömegegység
V volt
W watt
Wb weber