Nagylexikon.hu – Szakjelzetek

 

Az alábbi táblázat a Nagylexikon.hu-ban használt, a szócikkek adott témakörhöz tartozását jelölő, úgynevezett szakjelzetek rövidítésének feloldását tartalmazza.

 

(áll) állattan
(állatorv) állatorvos-tudomány
(állatteny) állattenyésztés
(ált) általános értelmezés
(anat) anatómia
(antrop) antropológia
(ásv) ásványtan
(atom) atomtechnika, atomfizika
(bány) bányászat
(biofiz) biofizika
(biokém) biokémia
(biol) biológia
(biotech) biotechnika, biotechnológia
(bőr) bőr- és szőrmeipar
(csill) csillagászat
(el) elektronika
(en) energetika
(ép) építészet, építőipar
(eszt) esztétika
(etol) etológia
(eü) egészségügy
(fa) faipar
(fil) filozófia
(film) filmművészet, filmtechnika
(fiz) fizika
(fiziol) fiziológia, élettan
(foto) fotóművészet, fototechnika
(földr) földrajz
(földt) földtan, földtudomány
(gen) genetika
(geod) geodézia
(geof) geofizika
(geol) geológia
(geom) geometria
(geot) geotechnika
(gép) gépészet, gépipar, gépgyártás
(gyógysz) gyógyszerészet, gyógyszeripar
(hidr) hidromechanika, hidraulika, hidrodinamika
(hír) híradástechnika
(inf) informatika, számítástechnika
(iparműv) iparművészet
(ir) irányítástechnika, rendszertechnika, automatika, kibernetika
(irod) irodalom
(jog) jogtudomány
(kat) katonai tudományok, hadügy
(kém) kémia
(koh) kohászat
(könyv) könyvtártudomány, könyvtörténet
(körny) környezetvédelem
(kőz) kőzettan
(közg) közgazdaság
(közl) közlekedés
(log) logika
(mat) matematika
(mech) mechanika
(mérés) mérés- és műszertechnika
(met) meteorológia
(mg) mezőgazdaság, agrártudományok
(mikrobiol) mikrobiológia
(mit) mitológia
(műsz) műszaki tudományok
(műv) képzőművészet, művészettörténet
(népr) néprajz
(növ) növénytan
(nyelv) nyelvtudomány
(nyomda) nyomdászat, nyomdaipar
(orient) orientalisztika
(orv) orvostudományok
(ökol) ökológia
(papír) papíripar
(ped) pedagógia
(pol) politológia, politika
(pszich) pszichológia
(rég) régészet
(rep) repülésügy
(sajtó) sajtó, sajtótörténet
(sport) sport
(stat) statisztika
(szính) színházművészet
(szoc) szociológia
(szt) számítástechnika
(talaj) talajtan, talaj- és kőzettechnika
(tánc) táncművészet
(tex) textilipar
(tört) történelem, történettudomány
(űrh) űrhajózás, űrkutatás
(vall) vallás
(vegy) vegyipar, olaj-, gáz-, műanyag- és gumiipar
(vill)

villamosság, villamosipar,

elektrotechnika

(víz) vízgazdálkodás, vízépítés, csatornázás, hidrológia
(zene) zeneművészet